Kombinera de abonnemang som passar er bäst

Kom igång med handyday
0
kr / mån
Samla era leverantörer. Hitta fler leverantörer. Kostnadsfritt.
Skapa eget leverantörsregister som uppdateras löpande
Sök i gemensamt företagsregister och hitta fler samarbeten
Skapa företagssida för att marknadsföra era varor och tjänster

För inköpare

Leverantörskontroll
499
kr / mån
Tryggare val av anbudsgivare
Automatiserad leverantörskontroll
Se kreditinfo och betalningsanmärkningar
Se kollektivavtal
Digital upphandling
+499
kr / mån
Komplett inköpsverktyg
Smart inköpsplanering
Effektiv anbudsprocess
E-signatur med BankID

För leverantörer

Anbud
0
kr / mån
Lämna anbud & hitta nya affärer
Lämna anbud kostnadsfritt
Tillgänglig för fler förfrågningar
Ingå avtal med e-signatur
Marknadsföring
399
kr / mån
Bli attraktiv för fler kunder
Bli synlig för fler kunder
Presentera er i fler än fyra regioner
Bevaka kommande upphandlingar
Företagskonto inkluderar en användare
Fler användare: +349 kr / användare / månad
Vid fler än 10 användare, begär offert
Fri support under kontorstid
Samtliga priser är angivna ex moms
Debitering sker kvartalsvis i förskott
Uppsägning 30 dagar före nästa abonnemangsperiod