Kombinera de abonnemang som passar er bäst

Kom igång med handyday
0
kr / mån
Samla era leverantörer. Hitta fler leverantörer. Kostnadsfritt.
Skapa eget leverantörsregister som uppdateras löpande
Sök i gemensamt företagsregister och hitta fler samarbeten
Skapa företagssida för att marknadsföra era varor och tjänster

För inköpare

Leverantörskontroll
Tryggare val av anbudsgivare
Automatiserad leverantörskontroll
Se kreditinfo och betalningsanmärkningar
Se kollektivavtal
Digital upphandling
Komplett inköpsverktyg
Smart inköpsplanering
Effektiv anbudsprocess
E-signatur med BankID

För leverantörer

Anbud
0
kr / mån
Lämna anbud & hitta nya affärer
Lämna anbud kostnadsfritt
Tillgänglig för fler förfrågningar
Ingå avtal med e-signatur
Marknadsföring
Bli attraktiv för fler kunder
Bli synlig för fler kunder
Presentera er i fler än fyra regioner
Bevaka kommande upphandlingar
Fri support under kontorstid
Debitering sker kvartalsvis i förskott
Uppsägning 30 dagar före nästa abonnemangsperiod